DESTELLO
Art.: 1RD05-5476
DESTELLO tīrīšanas līdzeklis Cepeškrāsnij, 300ml
Art.: 1RD05-5476

DESTELLO tīrīšanas līdzeklis Cepeškrāsnij, 300ml

...
DESTELLO cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis ir īpaši izstrādāts, lai noņemtu piedegušos cepeškrāsns taukus, šis cepeškrāsns attaukošanas līdzeklis piešķir jūsu cepeškrāsnīm mirdzoši tīru apdari.
Izslēdziet cepeškrāsni, ļaujiet tai pilnībā atdzist. PIRMS LIETOŠANAS SAKRATĪT. Uzklāšanas laikā turiet konteineru vertikāli un bieži sakratiet. Vienmērīgi izsmidziniet līdzekli uz tīrāmās virsmas 20 cm attālumā. Atstājiet iedarboties 15-20 minūtes un notīriet ar mitru drānu, līdz produkts ir pilnībā noņemts. Nelietot uz cepeškrāsns ārējām daļām vai elektriskiem vai alumīnija elementiem. Nelietot pašattīrīšanās krāsnīs vai mikroviļņu krāsnīs.¶BĪSTAMI: Īpaši viegli uzliesmojošs aerosols. Tvertne zem spiediena: Sildot, var uzsprāgt. Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus. Satur: Spirtus, C9-11, etoksilētu un 2-aminoetanolu.¶PIESARDZĪBAS PASĀKUMI: Pirms lietošanas izlasiet etiķeti. Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas liesmas un citiem aizdegšanās avotiem. Smēķēt aizliegts. Nesmidzināt uz atklātas liesmas vai cita aizdegšanās avota. Nedurt un nededzināt, pat pēc lietošanas. Sargāt no bērniem. Sargāt no saules gaismas. Nepakļaujiet temperatūrai, kas pārsniedz 50°C/122°F. Nepieļaut nokļūšanu acīs, uz ādas vai apģērba. Valkājiet aizsargcimdus/aizsargtērpu/acu aizsargus/sejas aizsargus. SASKARĒ ACĪS: uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tādas ir un ir viegli izdarāmas. Turpiniet skalošanu. SASKARĒ AR ĀDU: Nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens. Lietot tikai labi vēdināmā vietā. Izvairieties no ilgstošas ​​izsmidzināšanas. Neieelpot aerosolu. Nenorīt. NELAIMES GADĪJUMĀ: Ja jūtaties slikti, sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.¶SASTĀVDAĻAS: 5-15% Alifātiskie ogļūdeņraži. <5% nejonu un anjonu virsmaktīvās vielas. Fosfāti.
Piegāde
venipack
venipack
omniva
Siberika
Apmaksa


 

Dalīties:
25%
€4.39
€3.29
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.68
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.89
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.77
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€3.25
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€3.15
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€2.20
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
25%
€2.95
€2.21
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
24%
€1.59
€1.20
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
24%
€1.49
€1.12
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
40%
€6.49
€3.89
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€0.65
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
€3.89
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam
25%
€2.95
€2.21
Pirkt
Produkts ir veiksmīgi pievienots grozam